Αίτηση Εγγραφής

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να λάβετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον σας να γίνετε μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Προϊόντων Ατμίσματος. (Σ.Ε.Ε.Π.Α.).
Παρακαλούμε επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε και συμπληρώστε τις αντίστοιχες φόρμες πολύ προσεκτικά. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.
Μόλις ολοκληρώσετε, ελέγξτε την ορθότητα των στοιχείων σας και πατήστε “Αποστολή”.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει σύντομα το αίτημα σας, και εφόσον το εγκρίνει θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εκ νέου, για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία της εγγραφής της εταιρείας σας, να σας ενημερώσουμε για τις δράσεις του ΣΕ.Ε.Π.Α., καθώς και για τον τρόπο καταβολής του ποσού της εισφοράς.

Διαβάστε αναλυτικά το Καταστατικό του Συνδέσμου μας πριν προχωρήσετε στην αίτησή σας

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τον Κώδικα Δεοντολογίας των μελών μας. Όλα τα μέλη δέχονται πως συμφωνούν απαρέγκλιτα με τον Κώδικα Δεοντολογίας από τη στιγμή που αιτούνται την εγγραφή τους ως μέλη του Συνδέσμου μας

Αίτηση Εγγραφής Μέλους - Κατάστημα


  Υγρά ΑναπλήρωσηςΣυσκευέςΆλλο

  Έχουμε λάβει γνώση του καταστατικού, του κώδικα δεοντολογίας και των οικονομικών υποχρεώσεων προς το
  Σύνδεσμο.
  Δηλώνουμε ότι τηρούμε τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι Ν.4419/2016 , Ν 4389/2016, καν. 1272/2008/ΕΕ και
  οι αγορανομικές διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν:

  • Δεν διαθέτουμε προϊόντα ηλεκτρονικού τσιγάρου σε ανηλίκους.
  • Τηρούμε τους περιορισμούς για τη διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων ηλεκτρονικού τσιγάρου.
  • Οι ετικέτες και τα φυλλάδια των προϊόντων είναι στην ελληνική γλώσσα.
  • Οι συσκευές φέρουν την επισήμανση CE.


  ISO 9001ISO 14001AEOS/AEOFΆλλο

  Τα στοιχεία της Εταιρείας μας είναι:


  Σημείωση: Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Π.Α. έχει ορίσει σε συνεδρίαση του ότι το ύψος της ετήσιας οικονομικής εισφοράς για
  τα τακτικά μέλη που είναι έμποροι/ καταστήματα ανέρχεται στα 50 ευρώ.

  *Μη υποχρεωτικά πεδία

  **Landing page είναι η ιστοσελίδα προορισμού, που θα καταλήγει ο επισκέπτης της ιστοσελίδας του Σ.Ε.Ε.Π.Α., όταν θα κάνει
  κλικ στο λογότυπό σας στην καρτέλα μελών της ιστοσελίδας. (πχ. homepage της ιστοσελίδας της εταιρείας, ή η καρτέλα
  επικοινωνίας της ιστοσελίδας της εταιρείας σας, ή το προφίλ της εταιρείας σε ένα κοινωνικό δίκτυο)

  Αίτηση Εγγραφής Μέλους - Παραγωγός / Εισαγωγέας


   Υγρά ΑναπλήρωσηςΣυσκευέςΆλλο

   ΝαιΟχι

   Υγρά ΑναπλήρωσηςΣυσκευέςΆλλο

   Έχουμε λάβει γνώση του καταστατικού, του κώδικα δεοντολογία και των οικονομικών υποχρεώσεων προς το
   Σύνδεσμο.
   Δηλώνουμε ότι τηρούμε τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι Ν.4419/2016 , Ν 4389/2016, καν. 1272/2008/ΕΕ , της
   περιβαλλοντικής νομοθεσίας και οι αγορανομικές διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν:

   • Δεν διαθέτουμε προϊόντα ηλεκτρονικού τσιγάρου σε ανηλίκους.
   • Τηρούμε τους περιορισμούς για τη διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων ηλεκτρονικού τσιγάρου
   • Τα προϊόντα είναι κοινοποιημένα στο Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία και Εξαρτήσεων του Υπουργείου Υγείας.
   • Τα προϊόντα είναι καταχωρημένα στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ), εφόσον απαιτείτε.
   • Τα προϊόντα φέρουν προειδοποίηση για την υγεία στην Ελληνική γλώσσα.
   • Τα προϊόντα συνοδεύονται από ενημερωτικό φυλλάδιο, οι ετικέτες και τα φυλλάδια είναι στην ελληνική γλώσσα.
   • Για τα προϊόντα διατίθενται Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα.
   • Οι συσκευές φέρουν την επισήμανση CE.
   • Το εργαστήριο είναι αδειοδοτημένο.


   ISO 9001ISO 14001AEOS/AEOFΆλλο

   Τα στοιχεία της Εταιρείας μας είναι:


   Σημείωση: Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Η.Τ. έχει ορίσει σε συνεδρίαση του ότι το ύψος της ετήσιας οικονομικής εισφοράς για
   τα τακτικά μέλη που είναι παραγωγοί/εισαγωγείς ανέρχεται στα 500 ευρώ.

   *Μη υποχρεωτικά πεδία

   **Landing page είναι η ιστοσελίδα προορισμού, που θα καταλήγει ο επισκέπτης της ιστοσελίδας του Σ.Ε.Ε.Π.Α., όταν θα κάνει
   κλικ στο λογότυπό σας στην καρτέλα μελών της ιστοσελίδας. (πχ. homepage της ιστοσελίδας της εταιρείας, ή η καρτέλα
   επικοινωνίας της ιστοσελίδας της εταιρείας σας, ή το προφίλ της εταιρείας σε ένα κοινωνικό δίκτυο)

   Τεκμηρίωση Νόμιμης Λειτουργίας


    Εργαστήριο Παραγωγής Ατμιστικών Υγρών και Shortfills με Φορολογική Αποθήκη

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΕΕΠΑ

    • Άδεια/Απαλλακτικό/Γνωστοποίηση Λειτουργίας στη ΓΓΒ/Υπ.Ανάπτυξης
    • Άδεια Φορολογικής Αποθήκης

    Εργαστήριο Παραγωγής Αρωμάτων,Εγκεκριμένος Παραλήπτης.

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΕΕΠΑ

    • Άδεια/Απαλλακτικό/Γνωστοποίηση Λειτουργίας στη ΓΓΒ/ Υπ.Ανάπτυξης
    • Άδεια Εγκεκριμένου Παραλήπτη

    Εργαστήριο Παραγωγής Αρωμάτων, εκτός Τελωνειακού Καθεστώτος

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΕΕΠΑ

    • Άδεια/Απαλλακτικό/Γνωστοποίηση Λειτουργίας στη ΓΓΒ/Υπ.Ανάπτυξης

    Εισαγωγέας/Χονδρέμπορος Ατμιστικών Υγρών-Shortfills*, Φορολογική Αποθήκη. Μη συνεργαζόμενος με Έλληνες παραγωγούς.

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΕΕΠΑ

    • Άδεια Φορολογικής Αποθήκης

    Εισαγωγέας/Χονδρέμπορος Ατμιστικών Υγρών, Φορολογική Αποθήκη.Συνεργαζόμενος με Έλληνες παραγωγούς.

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΕΕΠΑ

    • Άδεια Φορολογικής Αποθήκης
    • Άδεια/Απαλλακτικό/Γνωστοποίηση Λειτουργίας στη ΓΓΒ/Υπ.Ανάπτυξης για καθέναν από τους Έλληνες παραγωγούς συνεργάτες

    Εισαγωγέας/Χονδρέμπορος Ατμιστικών Υγρών, Εγκεκριμένος Παραλήπτης

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΕΕΠΑ

    • Άδεια Εγκεκριμένου Παραλήπτη

    Εισαγωγέας/Χονδρέμπορος Αρωμάτων*, εκτός Τελωνειακού Καθεστώτος. Μη συνεργαζόμενος με Έλληνες παραγωγούς.

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΕΕΠΑ

    Χωρίς προσκόμιση άλλων εγγράφων

    Εισαγωγέας/Χονδρέμπορος Αρωμάτων, εκτός Τελωνειακού Καθεστώτος. Συνεργαζόμενος με Έλληνες παραγωγούς.

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΕΕΠΑ

    • Άδεια/Απαλλακτικό/Γνωστοποίηση Λειτουργίας στη ΓΓΒ/Υπ.Ανάπτυξης για καθέναν από τους Έλληνες παραγωγούς συνεργάτες

    Χονδρέμπορος/Λιανέμπορος με υπεργολάβους Έλληνες παραγωγούς ατμιστικών υγρών/αρωμάτων.

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΕΕΠΑ

    • Άδεια/Απαλλακτικό/Γνωστοποίηση Λειτουργίας στη ΓΓΒ/Υπ.Ανάπτυξης για καθέναν από τους Έλληνες παραγωγούς συνεργάτες

    Η μη προσκόμιση των απαιτούμενων εγγράφων εκ μέρους των μελών του ΣΕΕΠΑ, συνιστά αδυναμία τεκμηρίωσης της ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και συνεπάγεται τη διαγραφή του μέλους από το ΣΕΕΠΑ για παραβίαση του Καταστατικού και της Υπεύθυνης Δήλωσης-Φόρμας Εγγραφής που είχε υπογραφεί/σφραγιστεί.
    Αν είστε καταστήματα ΛΙΑΝΙΚΗΣ και ο προμηθευτής σας ΔΕΝ είναι μέλος του ΣΕΕΠΑ, τότε πρέπει να ζητήσετε τα άνω έγγραφα διότι:
    1) Εξασφαλίζετε ότι ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ διαθέτοντας προϊόντα από μη ΝΟΜΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και
    2) Βεβαιώνετε στουςπελάτες σαςμε σιγουριά ότι όλοι οι προμηθευτές σας λειτουργούν ΝΟΜΙΜΩΣ και αυτό έχει τεκμηριωθεί από το ΣΕΕΠΑ.
    *Ο Εισαγωγέας Ατμιστικών Υγρών-Shortfills-Αρωμάτων είναι δραστηριότητα που και ένα κατάστημα ΛΙΑΝΙΚΗΣ μπορεί να έχει και όχι μόνο οι εισαγωγείς-χονδρέμποροι. Εφόσον το κατάστημα λιανικής ΕΙΣΑΓΕΙ, αποκτά πρόσθετες υποχρεώσεις για τήρηση των εισηγμένων προϊόντων πριν τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά.

    Έχετε απορίες; Χρειάζεστε διευκρινήσεις;
    ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ