Καταστατικό ΣΕΕΠΑ

Διαβάστε αναλυτικά το Καταστατικό του Συνδέσμου μας πριν προχωρήσετε στην αίτησή σας

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τον Κώδικα Δεοντολογίας των μελών μας. Όλα τα μέλη δέχονται πως συμφωνούν απαρέγκλιτα με τον Κώδικα Δεοντολογίας από τη στιγμή που αιτούνται την εγγραφή τους ως μέλη του Συνδέσμου μας