Τί είναι ο Σ.Ε.Ε.Π.Α

Ο Σ.Ε.Ε.Π.Α. (Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Προϊόντων Ατμίσματος) είναι ο ενιαίος φορέας των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Ιδρύθηκε στα τέλη του 2011 ως Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Τσιγάρου (Σ.Ε.Ε.Η.Τ.), προκειμένου να συμβάλει με τις θέσεις του στη ρύθμιση μιας αναπτυσσόμενης αγοράς, στην καλύτερη ενημέρωση της κοινής γνώμης και στη διασφάλιση κανόνων ποιότητας, ασφάλειας και διαφάνειας γύρω από το ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Το Νοέμβριο του 2018 και με την σύμφωνη γνώμη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύνδεσμος μετονομάστηκε σε Σ.Ε.Ε.Π.Α. (Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Προϊόντων Ατμίσματος), καθώς το παρόν όνομα κρίθηκε πιο συναφές με το αντικείμενό του και υιοθέτησε το υπάρχον logo.

Τα γραφεία του Συνδέσμου βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας (Γραφεία Sustchem ,3ης Σεπτεμβρίου 144, 5ος όροφος) και είναι εύκολα προσβάσιμα με αυτοκίνητο ή με τα δημόσια μέσα μεταφοράς.

Όλες οι επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου δεσμεύονται από συγκεκριμένο κώδικα αρχών σε σχέση με την εμπορική και εταιρική τους κουλτούρα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε τον Κώδικα Δεοντολογίας και το Καταστατικό.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

210 8216333

Sign up to our newsletter