ΑΤΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ, OPEΝ TV – Δρ. Φαρσαλινός