Οι έρευνες για το άτμισμα πρέπει να βασίζονται σε σαφή δεδομένα για να μην παραπληροφορούν

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Τα λάθη είναι κάτι μάλλον συνηθισμένο στις έρευνες για τα ατμιστικά προϊόντα, με αποτέλεσμα πολλές φορές την παραπληροφόρηση και τη διαστρέβλωση της επιστημονικής αλήθειας. Είναι κάτι που έχουμε αναδείξει μέσω του ΣΕΕΠΑ. Οι ερευνητές της CoEHAR αναρωτήθηκαν σε αυτό το πλαίσιο: Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα σφάλματα στην έρευνα για το άτμισμα; Πώς μπορεί να αποτραπεί η διάδοση των λάθος πληροφοριών;

Τα ευρήματα των μελετών έχουν επιπτώσεις για τους ερευνητές, τους κριτές, τους επιστημονικούς συντάκτες και τους υπεύθυνους για τη χάραξη της πολιτικής κατά του καπνίσματος. Οι ερευνητές της CoEHAR χρησιμοποίησαν λοιπόν το Google Scholar (30 Νοεμβρίου 2020) για να εξετάσουν τα πιο «δημοφιλή» άρθρα επιστημονικών περιοδικών (σ.σ. δηλαδή τα άρθρα που έχουν διαβαστεί περισσότερο και έχουν αναφερθεί περισσότερο σε άλλες βιβλιογραφίες) σχετικά με την έρευνα για το άτμισμα. Εντοπίστηκαν έτσι τα πιο συχνά αναφερόμενα άρθρα για καθένα από τα ακόλουθα θέματα: 1) τις επιπτώσεις του ατμίσματος στη διακοπή/μείωση του καπνίσματος, 2) τις επιπτώσεις του ατμίσματος στην έναρξη του καπνίσματος και 3) τα αποτελέσματα για το άτμισμα και την υγεία. Στη συνέχεια, ομαδοποιήθηκαν τα άρθρα ανάλογα με το σε ποια από τις τρεις κατηγορίες υπάγονταν.

Αντί για επιστημονική βιβλιογραφία, υποκειμενικές πληροφορίες

Τα 24 άρθρα των επιστημονικών περιοδικών που εντοπίστηκαν από τις παραπάνω μεθόδους αναζήτησης, που υποτίθεται ότι βασίζονταν σε επιστημονική βιβλιογραφία, περιείχαν μόνο υποκειμενικές πληροφορίες. Η πλειονότητα των άρθρων εστίαζε είτε στη διακοπή είτε στην έναρξη του καπνίσματος, αλλά όχι και στα δύο. Ένα από τα σωστά παραδείγματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάβαση από το τσιγάρο στο άτμισμα, ήταν μεταξύ άλλων το εξής: Σκεφτείτε κάποιον που δεν θα έκανε προσπάθεια να κόψει το κάπνισμα, αλλά το κάνει (και το πετυχαίνει στο τέλος) επειδή η επιλογή του ατμίσματος παρακινεί την προσπάθεια διακοπής. Αυτή η δεύτερη οδός περιλαμβάνει τόσο τις σκόπιμες προσπάθειες διακοπής όσο και την ακούσια διακοπή (που ονομάστηκε το φαινόμενο του «τυχαίου κόπτη»), σύμφωνα με το οποίο κάποιος που καπνίζει δοκιμάζει το άτμισμα χωρίς την πρόθεση να κόψει το τσιγάρο, αλλά το βρίσκει τόσο ελκυστικό που εν τέλει μεταπηδά στο άτμισμα!

Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν αναρίθμητες πηγές σωστών πληροφοριών για τη διακοπή του τσιγάρου και τα οφέλη του ατμίσματος. Για να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες, όμως, τα ερευνητικά ερωτήματα θα πρέπει να είναι ακριβή. Μια τέτοια έρευνα απαιτεί σε βάθος σχεδιασμό και όχι χρήση ήδη υπαρχόντων, αλλά μη κατάλληλων για το σκοπό αυτό, δεδομένων. Διότι σε αυτή την περίπτωση, προκύπτουν λανθασμένα συμπεράσματα.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email