Οι αντιλήψεις για τις επιδράσεις του ατμίσματος σε σχέση με τα τσιγάρα καύσης

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Μία νέα ευρωπαϊκή μελέτη παρουσιάζει τις αντιλήψεις καπνιστών από έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σ.σ. από την Ελλάδα, την Γερμανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Ρουμανία και την Ισπανία) γύρω από την επιβλαβή δράση του ατμίσματος σε σχέση αντίστοιχα με τα τσιγάρα καύσης. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τις έρευνες EURESTPLUS ITC Europe Surveys και συλλέχθηκαν τα έτη 2016 και 2018.

Το 2016, λοιπόν, μεταξύ των ερωτηθέντων που γνώριζαν για το άτμισμα (72,2%), το 28,6% ανέφερε ότι θεωρούσε τα ηλεκτρονικά τσιγάρα λιγότερο επιβλαβή από τα παραδοσιακά τσιγάρα. Το 2018, το 72,2% των ερωτηθέντων γνώριζε για το άτμισμα, εκ των οποίων το 28,4% ανέφερε ότι αντιλαμβάνεται τα προϊόντα ατμίσματος ως λιγότερο επιβλαβή. Η πλειονότητα όμως των ερωτηθέντων υποστήριξε ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι εξίσου ή περισσότερο επιβλαβή από τα τσιγάρα καύσης τόσο το 2016 (58,5%), όσο και το 2018 (61,8%).

Συνολικά, δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στις αντιλήψεις ότι το άτμισμα είναι λιγότερο, εξίσου ή περισσότερο επιβλαβές από το κάπνισμα, αλλά οι απαντήσεις «δεν γνωρίζω» μειώθηκαν σημαντικά ωστόσο από 12,9%, σε 9,8%. Η μόνη σημαντική αλλαγή εντός των χωρών, άρα, ήταν η μείωση των απαντήσεων «δεν γνωρίζω».

Τα ευρήματα αυτά δεν ευθυγραμμίζονται πάντως με τα αποδεδειγμένα επιστημονικά δεδομένα, που αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι το άτμισμα είναι κατά πολύ λιγότερο επιβλαβές, σε σχέση με τα παραδοσιακά τσιγάρα καύσης. Είναι αξιοσημείωτο, επίσης, ότι οι καπνιστές από αυτές τις έξι χώρες της ΕΕ (Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία) έχουν γενικά πολύ πιο αρνητικές αντιλήψεις για το άτμισμα, από ό,τι οι καπνιστές άλλων χωρών της Δύσης με υψηλό εισόδημα. Για άλλη μία φορά, αναδεικνύεται το πόσο μη ενημερωμένοι για το άτμισμα είναι πολλοί καπνιστές ανά την Ευρώπη σήμερα.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email