Νέα έκθεση στο Βέλγιο υποστηρίζει το άτμισμα ως ασφαλέστερη εναλλακτική λύση για το κάπνισμα

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Μια νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας του Βελγίου, υποστηρίζει το άτμισμα ως ασφαλέστερη εναλλακτική λύση, η οποία μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή του καπνίσματος.

Από τη συγκεκριμένη έκθεση προκύπτει το συμπέρασμα, ότι η αποκλειστική χρήση ατμιστικών προϊόντων από (πρώην) καπνιστές (σ.σ. με την προϋπόθεση ότι όντως σταματούν το τσιγάρο) θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των κινδύνων για την υγεία τους.

Το Συμβούλιο Υγείας του Βελγίου συντάσσει μία σειρά από επιστημονικές εκθέσεις, προκειμένου να καθοδηγήσει τους πολιτικούς φορείς στη λήψη αποφάσεων, οι οποίες θα ωθήσουν στο τέλος της ημέρας στη μείωση των καπνιστών στη χώρα. Σημειώνεται, ότι η προετοιμασία της έκθεσης διήρκεσε δύο χρόνια.

Οι υποστηρικτές της μείωσης της βλάβης από το τσιγάρο χαιρέτισαν την έκθεση: «Σοφά, οι κατευθυντήριες γραμμές της έκθεσης συμβουλεύουν υπέρ του ατμίσματος, σε σχέση με τον κίνδυνο που υπάρχει από το τσιγάρο. Το άτμισμα είναι κατά πολύ λιγότερο επιβλαβές από το κάπνισμα και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Colin Mendelsohn, γιατρός και ιδρυτικός μέλος της Αυστραλιανής Ένωσης για τη μείωση της βλάβης από τον καπνό (Australian Tobacco Harm Reduction Association).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email