Μύθος Nο5: Tα προϊόντα ατμίσματος δεν “ρυθμίζονται” από την Πολιτεία

Όταν το άτμισμα εμπορευματοποιήθηκε για πρώτη φορά, υπήρχαν λίγοι κανονισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό πλέον έχει αλλάξει εντελώς.

Τα προϊόντα ατμίσματος ρυθμίζονται και παρακολουθούνται σε όλες τις μεγάλες αγορές. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα προϊόντα ατμίσματος πρέπει να συμμορφώνονται με το πλαίσιο της TPD (Tobacco Products Directive) και οι τοπικές κυβερνήσεις είναι σε θέση να επιβάλουν και πρόσθετα πρότυπα αν το επιθυμούν. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό εφαρμόζεται ως κανονισμός για τον καπνό και τα συναφή προϊόντα (TRPR), σύμφωνα με τον οποίο οι κατασκευαστές πρέπει να κοινοποιούν τα προϊόντα τους στον Ρυθμιστικό Οργανισμό Φαρμάκων και Προϊόντων Υγειονομικής Περίθαλψης του Ηνωμένου Βασιλείου (MHRA).

Στις ΗΠΑ, ο FDA υλοποίησε premarket εφαρμογές προϊόντων καπνού (PMTA). Στην περίπτωση αυτή, οι κατασκευαστές πρέπει να υποβάλλουν ευρύ φάσμα τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής ανάλυσης των προϊόντων και της σχετικής βλάβης τους σε σύγκριση με τον καπνό.

Στον Καναδά, τα ατμιστικά προϊόντα υπόκεινται στο νόμο για τον καπνό και τα προϊόντα ατμίσματος (TVPA).

Συνεπώς από τη στιγμή που αποφασίσετε να αλλάξετε συνήθεια, και να δοκιμάσετε το άτμισμα, απευθυνόμενοι σε ένα εξειδικευμένο ατμιστικό κατάστημα μπορείτε να αισθανθείτε -και θα είστε- ασφαλείς, όσον αφορά στην ποιότητα των προϊόντων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, στη σωστή καθοδήγηση από καταρτισμένους επαγγελματίες και στη βοήθεια που τυχόν χρειαστείτε μετά την αγορά σας.