Μύθος Νο1: Στο άτμισμα χρησιμοποιείται νικοτίνη, οπότε είναι εξίσου επιβλαβές με το κάπνισμα

Γνωρίζουμε πλέον με απόλυτη βεβαιότητα ότι το κάπνισμα προκαλεί ανεπανόρθωτες βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό. Οι βλάβες αυτές προέρχονται από την καύση του τσιγάρου το οποίο περιέχει περισσότερες από 4.000 ουσίες, εκ των οποίων οι 250 τουλάχιστον είναι αποδεδειγμένα καρκινογόνες. Αρκετός κόσμος σκεπτόμενος τις βλάβες από το κάπνισμα, φέρνει στο νου του τη νικοτίνη θεωρώντας την υπεύθυνη για αυτές.

ΛΑΘΟΣ!

“Οι άνθρωποι καπνίζουν για τη νικοτίνη αλλά πεθαίνουν από την πίσσα”
Prof. Michael Russell, 1976 (θεωρείται ο “πατέρας” του κινήματος για τη μείωση της βλάβης από τον καπνό)

Η νικοτίνη είναι μια άκρως εθιστική ουσία, την οποία έχει ανάγκη ο καπνιστής. Στη προσπάθειά του να λάβει την ποσότητα που ο οργανισμός του ζητά, αναγκάζεται να κάψει τον καπνό και το χαρτί του παραδοσιακού τσιγάρου και να εισπνεύσει όλες τις αποδεδειγμένα βλαπτικές ουσίες που αναφέραμε παραπάνω.

Εν αντιθέσει με το παραδοσιακό κάπνισμα, το άτμισμα απελευθερώνει τη νικοτίνη χωρίς να υπάρχει καύση, απαλλάσσοντάς μας έτσι από τα βλαπτικά παράγωγά της καύσης αυτής. 

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει αυτόματα ότι το άτμισμα είναι 100% αθώο ή υγειές, αλλά -πάντα συγκρινόμενο με το παραδοσιακό τσιγάρο- είναι τουλάχιστον 95% ασφαλέστερο από το κάπνισμα (σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών και τις επίσημες συστάσεις του Οργανισμού Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας – PHE)