Ιούλιος 2019 – Συμμετοχή ΣΕΕΠΑ στην IEVA

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Ο ΣΕΕΠΑ από τον Ιούλιο του 2019 είναι τακτικό μέλος στην Πανευρωπαϊκή Ατμιστική Επαγγελματική Ομοσπονδία (IEVA) με στόχο τη συνένωση με τις άλλες ευρωπαϊκές εθνικές ενώσεις ατμιστικών

Τί είναι η IEVA;

Η IEVA (άι-ίβα ή αϊέβα) είναι η Independent European Vape Alliance (Ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Ατμιστική Συμμαχία) και αποτελεί τη μοναδική πανευρωπαϊκή ομοσπονδία που συνενώνει τις Εθνικές Ατμιστικές Ενώσεις των κρατών μελών της ΕΕ, επιχειρήσεων, παραγωγών και διανομέων του ατμιστικού κλάδου και τους εκπροσωπεί υπεύθυνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις διεκδικήσεις τους.

Γιατί δημιουργήθηκε η IEVA;

Για να καλύψει την ανάγκη έκφρασης ΜΙΑΣ κεντρικής φωνής ενάντια σε τοπικές-εθνικές ρυθμίσεις και νομοθεσίες όπως επίσης και ενάντια σε ευρωπαϊκές οδηγίες-κανονισμούς, που είναι ακατάλληλα για το άτμισμα και τις επιδιώξεις του ατμού σε επίπεδο δημόσιας υγείας και μείωσης της βλάβης από το κάπνισμα. Το άτμισμα εκπροσωπείται από την IEVA ως κάτι εντελώς διαφορετικό από τα καπνικά προϊόντα.

Είναι μέλος ο ΣΕΕΠΑ στην IEVA;

Σαφέστατα διότι μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά η δύναμη όλων των εθνικών ατμιστικών ενώσεων. Ο ΣΕΕΠΑ με μια διαδρομή σχεδόν δεκαετή, έχει συνεισφέρει στο δημόσιο λόγο στην IEVA χρήσιμες ιδέες και πληροφορίες, έχοντας επίσης λάβει και αυτός με τη σειρά του σημαντική ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στις Βρυξέλλες που αποτελούν το κέντρο αποφάσεων στην ΕΕ.

Πώς μπορεί ο επαγγελματίας να βοηθά τους σκοπούς της IEVA;

Η ΙEVA διοργανώνει είτε μόνη της, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, πανευρωπαϊκές δράσεις. Η συλλογή υπογραφών για «μια εξυπνότερη νομοθεσία για το άτμισμα» που υιοθετήθηκε από την Κομισιόν πέρσι ήταν μία εξ αυτών. Η δημοσκόπηση για το προφίλ των Ευρωπαίων ατμιστών πριν 2 μήνες, ήταν μια άλλη. Ο κάθε επαγγελματίας χωριστά, αν προπαγανδίζει αυτές τις δράσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων, θα πολλαπλασιάσει το αποτέλεσμα και έτσι ακριβώς οι δράσεις θα στέφονται με επιτυχία και τα δεδομένα θα αξιοποιούνται στο μέγιστο βαθμό.

Ποιες είναι οι θέσεις της IEVA μέχρι τώρα για φλέγοντα ζητήματα;

Οι θέσεις της IEVA προκύπτουν μετά από εσωτερική διαβούλευση μεταξύ των μελών της και ουσιαστικά τίθεται η κοινή συνισταμένη λαμβάνοντας υπόψη τις καλύτερες ιδέες-γνώμες. Πιο συγκεκριμένα (αν και θα αναρτηθούν στα ελληνικά οι μέχρι τώρα θέσεις) οι απόψεις για θέματα είναι:

Α) Φόρος στα ατμιστικά προϊόντα: Η IEVA θεωρεί ότι τα ατμιστικά προϊόντα πρέπει να παραμείνουν προσιτά σε κόστος από όλα τα κοινωνικοοικονομικά στρώματα καπνιστών που θέλουν να διακόψουν το κάπνισμα. Εφόσον μάλιστα δεν είναι καπνικά (δεν περιέχουν καπνό), τα ατμιστικά προϊόντα δε μπορεί να περιλαμβάνονται σε καμμιά νομοθεσία φορολογίας «νέων προϊόντων καπνού». Με την εμπειρία μάλιστα φορολογίας εθνικής σε κάποια κράτη, εκ του αποτελέσματος απεδείχθη ότι οι συνέπειες του φόρου στον ατμό ήταν απρόσμενα αρνητικές (ελάχιστα δημόσια έσοδα, παρεμπόριο, επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο). Και εν πάσει περιπτώσει αν στη χείριστη των περιπτώσεων οι νομοθέτες είναι αποφασισμένοι να επιβάλουν φόρο, αυτός θα πρέπει να συναρτάται ευθέως με την ελάχιστη βλάβη που τα ατμιστικά προϊόντα συνεπάγονται και να εφαρμοστεί η αρχή της αναλογικότητας ως προς το φόρο των άλλων, παραδοσιακών και νέων καπνικών προϊόντων.

https://www.eurovape.eu/wp-content/uploads/2019/05/ieva_position_excise_taxes_2020.pdf?fbclid=IwAR3oQK8ESCEC5MmnOJ65hNFCmrDaOWvIwx3TL10JtSyAnu270C2ncg2oDF8

Β) Για την επικαιροποίηση της TPD: H IEVA πιστεύει ότι η επικείμενη νομοθεσία θα πρέπει να περιλαμβάνει, μια σειρά από προβλέψεις για την εξασφάλιση ότι η πληροφόρηση των καπνιστών περί του ατμίσματος είναι ακριβής, επιστημονικά τεκμηριωμένη και βασισμένη σε ευρήματα ερευνών αναδεικνύοντας τις διαφορές καπνού και ατμού, να παρέχει μια ρυθμισμένη πρόσβαση ποικιλίας προϊόντων στους ενήλικους καπνιστές που θέλουν να αντικαταστήσουν το κάπνισμα, να έχει αφοσιωμένη οπτική στην προστασία των ανηλίκων και των νέων μέσω συνεργασίας με τους επαγγελματίες του κλάδου για την απαγόρευση πωλήσεων και χρήσης από ανηλίκους και εν τέλει την παροχή προδιαγραφών ασφάλειας και ποιότητας για τα προϊόντα της αγοράς ώστε να αποτελούν αξιόπιστη επιλογή για τον καπνιστή.

https://www.eurovape.eu/wp-content/uploads/2019/05/IEVA-Position-Paper-on-the-Tobacco-Products-Directive.pdf?fbclid=IwAR17j4nwJ7ZZfbwsxe7W7dzGfez6SEgPlLT7Ej3lJhapnQsyJQxubCRvUB0

Γ) Προστασία ανηλίκων: Η IEVA υποστηρίζει όλες εκείνες τις δράσεις που συντελούν στην προστασία των ανηλίκων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στην εξασφάλιση, ενός πανευρωπαϊκού ορίου 18+ ετών σε όλη την ΕΕ για την πώληση ατμιστικών προϊόντων, στη συμμόρφωση των λιανεμπόρων αναφορικά με την ταυτοποίηση της ηλικίας των πελατών τους (στο φυσικό κατάστημα και επιγραμμικά) και τη συνεργασία με τις αρχές για την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων όταν παραβιάζεται αυτό, στην υποχρεωτική χρήση μηχανισμών επαλήθευσης ηλικίας στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Τέλος, υποστηρίζεται και η διεξαγωγή «κρυφής αγοράς δοκιμής» (mystery shopping) εκ μέρους των εθνικών ενώσεων προκειμένου να επαληθευτεί η συμμόρφωση για την προστασία των ανηλίκων.

https://www.eurovape.eu/wp-content/uploads/2019/05/IEVA-Youth-Prevention-Position-Final.pdf?fbclid=IwAR11XNrht2E3yD0T0Va3TPsNSlBIoSIXLERtGD80NCzE7kkmv0HUj63dZTc

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email