Αργύρης Γανίτας

Ο Αργύρης Γανίτας γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα.

Έχει επαγγελματική παρουσία στο χώρο του ατμίσματος από το 2011 και είναι ιδιοκτήτης της εταιρίας Safe Smoking που δραστηριοποιείται στη χονδρική αλλά και στη λιανική με αλυσίδα 6 καταστημάτων. Η εταιρία έχει στο ενεργητικό της πολλές και σημαντικές συνεργασίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες. Κυκλοφορεί στην αγορά 14 εδραιωμένες σειρές υγρών αναπλήρωσης, και 3 επιπλέον σε συνεργασία με παρασκευαστές του εξωτερικού. Ταυτόχρονα ο ίδιος ασχολείται επί 15 χρόνια και με κοινά της πόλη στην οποία ζει.

Έχει ως όραμα έναν Σύνδεσμο δυνατό και ενωμένο, με όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη, ο οποίος θα προασπίζει το συμφέρον του κλάδου απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή, και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά του. Έναν Σύνδεσμο που θα προωθεί την εξωστρέφεια με σκοπό να ενημερώνεται σωστά και ολοκληρωμένα το ευρύ κοινό σχετικά με το άτμισμα.